^ Back to Top

Simpo Šik - Kuršumlija

 • Sik Korsumlija

  Simpo ŠIK d.o.o. osnovan je 11.02.2010. godine kao zavisno preduzeće u okviru kompanije Simpo a.d. Vranje. Simpo ŠIK ima potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa ŠIK Kopaonik-om a.d. u restrukturiranju i Ugovor o zakupu pokretne i nepokretne imovine ŠIK Kopaonik-a a.d. u restrukturiranju na period od 20 godina.

  Simpo je za samo nekoliko meseci uspeo da pokrene proizvodnju u potpuno ruiniranom ŠIK Kopaonik-u,  nekadašnjem gigantu drvne industrije.Izvršena je rekonstrukcija hala, modifikovana i modernizovana mokra traka, izvršena kompletna rekonstrukcija prese, termičkih komora, komora za kondicioniranje, instaliran kompjuterski sistem koji prati sve faze procesa proizvodnje lesonita. Kupljena su i dva nova kotla, urađeno 14 km parovoda i grejanje u pogonima masiva, parketare, lesonita i šperane. Rekonstruisan je i modernizovan pogon za preradu otpadnih voda koji je najveći u jugoistočnoj Evropi. Za obnovu proizvodnje tokom 2010. i 2011. godine korišćena su kreditna sredstva Fonda za razvoj u iznosu 17,25 milona evra.

  Danas je proizvodnja organizovana u pilani, fabrici parketa, masivu, fabrici šper ploče,  fabrici sirovog lesonita i fabrici oplemenjnog lesonita.
  Osnovni prozvodni program čine: lesonit (sirovi i oplemenjeni), bukova rezana građa, šper ploča (stolarska i vodootporna), bukovi elementi i parket, koji se proizvode u skladu sa standardima SPRS ISO 9001:2008. Proizvodi Simpo ŠIK-a prisutni su na tržištu Srbije, BiH, Makedonije, Hrvatske, Crne Gore, Turske, Italije, Nemačke, Švedske, Belgije, Maroka, Grčke, Holandije, Rumunije i Mađarske a u planu je i osvajanje tržišta ostalih evropskih zemalja.

  SIMPO ŠIK u brojkama


  • Proizvodni kompleks Simpo ŠIK-a prostire se 3,2 kilometra u dužinu.
  • 17,25 miliona evra uloženo u rekonstrukciju hala, opreme i pokretanje proizvodnje
  • Na svom početku Simpo ŠIK je imao 127 radnika, a danas je ovde zaposleno 600 ljudi
  • Ima 6 proizvodnih pogona (Pilana, Parketara, Šperana, Masiv, Lesonit, Oplemenjeni lesonit)
  • Površina pod krovom iznosi 32.962 m2;
  • Proizvodni kapacitet Pilane iznosi 90 m3 trupaca dnevno (u 3 smene) ili 21.150 m3 godišnje
  • Godišnji kapacitet Šperane iznosi 3.000 m3 šper ploče
  • Godišnji kapacitet Parketare iznosi 120.000 m2 parketa
  • Fabrika Lesonita ima mogućnost da proizvede 124 tone lesonit ploča na dan
  • Planirani godišnji kapacitet Oplemenjenog lesonita je 12.000.000 m2

Početna    |    Kompanija    |    Proizvodni pogoni    |    Proizvodi    |    Novosti    |    Posao   |    Kontakt